Analyser og brugerundersøgelser

Hvor meget ved du egentlig om dine kunder eller om det marked, du befinder dig på? Ved du, hvilke holdninger der kendetegner din målgruppe, eller hvilke vaner kunderne har? Ved du, om din hjemmeside er overskuelig for brugeren? Ryster du på hovedet til bare et af disse spørgsmål, vil du have gavn af en brugerundersøgelse. Den kan hjælpe dig med at blive relevant for dine kunder, og det kan ses på bundlinjen. Vi laver flere forskellige typer af undersøgelser til konkurrencedygtige priser.

Hvad er en kundeanalyse?

I en kundeanalyse får du mulighed for at dykke ned i dine kunders behov, ønsker og forventninger. Kunderne er i fokus, og vi stiller skarpt på, hvilke købskriterier og indvendinger kunderne har forud for et køb. Analysen vil ikke kun give dig bedre forståelse af kunderne, men også vise, hvilke muligheder du har for at skabe merværdi og flere loyale kunder i din virksomhed.

Hvad er en kundeanalyse<span class="headline-symbol text-gold">?</span>

Hvordan analyserer vi kunderne?

Vi spørger dine kunder direkte, kvantitativt via spørgeskema eller kvalitativt via interviews, og bliver klogere på, hvad de mener om din virksomhed. Du får også indsigt i, hvem dine kunder er, hvad de ønsker og forventer. At forstå kundernes behov gør det nemmere at hjælpe dem, så du får en bedre forretning.

Hvordan analyserer vi kunderne<span class="headline-symbol text-gold">?</span>

Dit udbytte af en kundeanalyse

 • Forståelse og indsigt i dine kunders ønsker, behov og forventninger
 • Vurdering af, hvad dine kunder vægter højt
 • Forståelse for, hvordan og hvor du skal kommunikere
 • Konkrete inputs til, hvordan du kan skabe mere værdi for dine kunder
 • En liste over vigtige faktorer dine kunder lægger vægt på og som er afgørende for et køb
Dit udbytte af en kundeanalyse

Giv mig et kald, hvis du har brug for hjælp til at afdække dine analysemuligheder.

Laura Riis Frederiksen

Marketingkonsulent
i Ørskov Gruppen A/S

Laura Riis Frederiksen

Send mig en mail
Eller ring 20 72 15 86

Hvad er en UX-undersøgelse?

En User Experience-undersøgelse gør dig klogere på, hvad kunderne synes om din hjemmeside, og hvor nem eller svær den er at bruge. Ved at afdække brugeroplevelsen af din hjemmeside og de brugernes forventninger, får du konstruktiv viden, som du kan bruge til at forbedre hjemmesiden og gøre den mere effektiv. Der kommer ofte aha-oplevelser ud af en UX-undersøgelse, som foregår kvalitativt ved at give testepersoner en række opgaver på din hjemmeside. De bliver filmet undervejs og interviewet efterfølgende.  

Hvad er en UX-undersøgelse<span class="headline-symbol text-gold">?</span>

Hvad er en kendskabsanalyse?

En kendskabsanalyse kan hjælpe dig med at fokusere markedsføringen, så du rammer så mange i målgruppen som muligt. I en kendskabsanalyse handler det om, hvor godt I kender jeres marked og hvor godt jeres marked kender jer. 

Analysen laves på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse.

Hvad er en kendskabsanalyse<span class="headline-symbol text-gold">?</span>

Dit udbytte af en kendskabsanalyse

 • Viden om hvor kendt du er sammenlignet med konkurrenterne
 • Tydelighed omkring hvordan potentielle kunder har hørt dig
 • Afdækning af hvordan målgruppen har fået kendskab
 • Overblik over din konkurrencesituation på markedet
 • Inspiration til, hvordan du kan øge kendskabsgraden
Dit udbytte af en kendskabsanalyse

Hvad er en fokusgruppeanalyse?

En fokusgruppe er en interviewform, hvor flere personer interviewes samtidig. 

Fokusgruppen kan fx give dig indblik i din målgruppes holdninger, adfærd, vaner, motiver, forbrugsmønstre, beslutningsprocesser og vidensniveauer.

Fokusgruppeanalysen er god til at teste et nyt produkt, en service eller en kampagne inden lancering. Den er også god til at uddybe indsigter fra en kvantitativ kundeanalyse. 

Hvad er en fokusgruppeanalyse<span class="headline-symbol text-gold">?</span>

Hvad er en konkurrentanalyse?

En konkurrentanalyse skaber overblik over dine konkurrenters online tilstedeværelse. Ved at gennemgå konkurrenternes hjemmesider, sociale medier og SEO-indsats får vi indsigt i, hvordan de præsenterer sig selv og interagere med deres kunder. 

Konkurrentanalysen vurderer medievalg, kommunikation og fokusområder for udvalgte konkurrenter og udvalgte forretningsområder.

Hvad er en konkurrentanalyse<span class="headline-symbol text-gold">?</span>

Dit udbytte af en konkurrentanalyse

 • Overblik over din konkurrencesituation
 • Forståelse for, hvordan konkurrenterne kommunikere
 • Hvad gør konkurrenterne, der virker
 • Beskrivelse af dine strategiske muligheder fremadrettet
 • Vurdering af konkurrenternes position i forhold til din
 • Indsigt i, hvordan du skaber en øget differentiering
Dit udbytte af en konkurrentanalyse

Vil du vide mere om dine kunder og konkurrenter? Ræk ud til mig her.

Laura Riis Frederiksen

Marketingkonsulent
i Ørskov Gruppen A/S

Laura Riis Frederiksen

Send mig en mail
Eller ring 20 72 15 86

Oerskov 250423 0513